Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-02-2023

Bộ số thứ nhất 14
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-02-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 24

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 28-01-2023

Bộ số thứ nhất 14
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 25-01-2023

Bộ số thứ nhất 14
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 18-01-2023

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 14-01-2023

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 21

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 11-01-2023

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 24

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 07-01-2023

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr